Home » Ordliste » Derivater

Derivater

Derivater er finansielle produkter knyttet til verdien av den underliggende eiendelen. Som navnet selv sier, trekker derivater ut sin verdi fra noe annet og ikke sin egen verdi. Underliggende verdipapirer kan inkludere aksjer, valutaer, kryptovalutaer, råvarer, etc.

Investorer velger å bruke derivater til forskjellige formål, inkludert for å sikre, spekulere eller øke eksponeringen mot markedet ettersom derivater er marginbaserte.

Det finnes ulike typer derivater, inkludert futures, opsjoner, forwards, swapper osv. Futures og opsjoner er uten tvil de mest populære derivatproduktene. Selv om derivater i hovedsak er laget for å motvirke risiko, anbefales det at kun mer erfarne investorer kjøper og selger derivater da de innebærer betydelig kompleksitet.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.