Home » Ordliste » Går Lenge

Går Lenge

Å gå lenge refererer til en markedsposisjon som investorer tar for å kjøpe en eiendel, i håp om at prisen på en eiendel vil verdsettes og gi dem fortjeneste.

Traders kan ta en lang posisjon i forskjellige typer verdipapirer, inkludert aksjer, opsjoner, verdipapirfond, valutaer og futures, blant andre. Å etablere en lang posisjon betyr i hovedsak at investoren er optimistisk på den aktuelle eiendelen, og håper at prisen vil øke i fremtiden.

Hvis investoren kjøper og planlegger å holde en eiendel på lang sikt, eliminerer det behovet for konstant å overvåke og time markedet. Denne strategien er spesielt populær i aksjeinvesteringer fordi aksjekursene alltid har steget på lang sikt.

Det motsatte av å gå lang er å ta en kort posisjon, også kjent som å gå kort.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.