Home » Ordliste » God-Til-Kansellert Bestilling

God-Til-Kansellert Bestilling

Good-Til-Cancelled (GTC)-ordre er en type ordre investorer legger inn for å kjøpe eller selge en aksje og forblir i kraft til den er fullført eller kansellert.

Dette betyr imidlertid ikke at GTC-ordrer kan vare evig, da meglerfirmaer generelt setter fristen for disse ordrene til 30 eller 90 dager. Det motsatte av en GTC-ordre er en umiddelbar eller avbryt (IOC) ordre.

GTC-ordrer sammenlignes ofte med dagsordrer, som utløper hvis de ikke fylles ved slutten av den vanlige handelsøkten. GTC-ordrer er spesielt foretrukket av investorer som ikke konstant overvåker markedet, da de lar dem gjøre handler til bestemte prisnivåer og holde posisjonene i flere uker.

Videre etablerer investorer noen ganger GTC-ordrer som stoppordre, noe som gjør dem i stand til å legge inn salgsordrer under gjeldende markedspris og kjøpe bestillinger over markedsprisen.

Men husk at noen større børser, som New York Stock Exchange og NASDAQ, forbød GTC-ordrer fordi de mener disse ordrene utgjør en risiko for investorer da det er en sjanse for at en ordre kan fylles på et ugunstig tidspunkt pga. økt markedsvolatilitet.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.