Home » Ordliste » Handelsvolum

Handelsvolum

Handelsvolum representerer den totale mengden verdipapirer som har blitt handlet mellom kjøpere og selgere over en bestemt tidsperiode. Investorer og analytikere ser på handelsvolumet for å evaluere markedets aktivitet og likviditet.

Handelsvolum er en teknisk indikator som måler generell markedsaktivitet. Ideen bak å måle handelsvolum er å bruke genererte verdier for å ta en informert beslutning om enten å kjøpe eller selge en aksje.

Denne tekniske indikatoren brukes ofte av tradere for å bekrefte om en pågående trend er nær ved å snu, eller fortsetter. Høye volumverdier har en tendens til å være assosiert med reverseringer, derfor bruker investorer det som et signal for å hjelpe dem med å bestemme om de skal gå inn i markedet eller ikke. På samme måte vil investorer med åpne posisjoner bruke handelsvolumer for å bestemme om de skal ta fortjeneste eller forbli i handelen.

Markedsutbrudd har også en tendens til å være assosiert med høyere handelsvolum. Et utbrudd som kommer i hånden med lavt volum, signaliserer lav markedstillit til utbruddet. På samme måte antas et utbrudd med høyt volum generelt å være mer betydningsfullt, da det viser at "smarte penger" ligger bak rallyet.

Handelsvolum brukes best sammen med andre tekniske indikatorer som kan hjelpe tradere med å avgjøre om markedet snur eller fortsetter i samme retning.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.