Home » Ordliste » Spread For Bud-Spørsmål

Spread For Bud-Spørsmål

Dette begrepet refererer til forskjellen mellom den høyeste prisen en kjøper er villig til å betale for å kjøpe en eiendel og den laveste prisen en selger er villig til å selge en eiendel. Når en budgiver og en selger kommer til enighet om de foreslåtte prisene, foretar de handelen.

Bud og utsalgspriser er etablert av de to ledende markedsmekanismene kjent som tilbud og etterspørsel, og gapet mellom disse to er det som bestemmer bud-spreaden. Derfor, hvis det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel, er bud-spreaden også stor. Det er derfor bud-ask-spreaden anses som et mål på et verdipapirs tilbud og etterspørsel, med budet som representerer etterspørselen og budet representerer tilbudet.

Spredningen avhenger også sterkt av markedslikviditeten, og er vanligvis mindre i svært likvide markeder og omvendt. For eksempel kommer handel med aksjer til de største selskapene (Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, etc.) vanligvis med en lav spredning.

Bud-asp-spreaden kan uttrykkes både i prosent og absolutt. Her er et enkelt eksempel på en bud-spreadberegning: hvis en budpris for en aksje er £10 og salgsprisen er £12, vil bud-spreaden for det aktuelle verdipapiret være £2.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.