Home » Ordliste » Spread Betting

Spread Betting

Spread-betting gir tradere en sjanse til å spekulere på finansmarkedene uten å faktisk bli eiere av den underliggende verdipapiret. I lekmannstermer satser investorer på om aktivaprisen vil gå opp eller ned.

Gitt at sitatet har to priser - bud og kjøp (med forskjellen mellom de to kalt spredningen) - satser tradere på om eiendelsprisen vil være lavere enn budet eller høyere enn forespørselen . Derfor spekulerer investorer faktisk bare i retningen til markedet uten å ta eierskap til den underliggende eiendelen.

For å bedre forstå spread betting, må man først forstå hvordan long og short fungerer, samt konsepter som innflytelse og margin.

Gå tilbake til hele ordlisten vår.