HomeAksjerKjøp Berkshire Hathaway
Start å handle med eToro

Hvordan kjøpe Berkshire Hathaway (BRK)-aksjer i Norge 2022

Berkshire Hathaway (BRK)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Tony Loton Oppdatert: July 6, 2022

Berkshire Hathaway Inc er kanskje ikke kjent for mange utenfor det profesjonelle investeringsmiljøet. Men når det blir fortalt at den legendariske investoren Warren Buffet har det meste av sine investeringer i dette selskapet, bør amatørinvestorene følge nøye med.

I denne artikkelen forteller vi deg hvordan Buffett kjøpte dette tekstilproduksjonsselskapet og gjorde det om til et investeringsholdingselskap. I tillegg vil vi gå inn på hvordan Berkshire Hathaway tjener penger for Buffett, og hvordan du kan få en bit av kaken ved å kjøpe A- eller B-aksjer.

Hvordan kjøpe BRK-aksjer med 5 enkle trinn

 1. 1
  Besøk eToro via lenken nedenfor og registrer deg ved å oppgi din informasjon i de påkrevde feltene.
 2. 2
  Oppgi din personinformasjon og svar på et enkelt spørreskjema for informasjonsårsaker.
 3. 3
  Trykk på "Innskudd", velg din foretrukne betalingsmetode og følg instruksjonene for å finansiere kontoen din.
 4. 4
  Søk etter din favorittaksje og se de viktigste detaljene. Når du er klar til å investere, trykker du på "Handle".
 5. 5
  Oppgi beløpet du ønsker å investere, og konfigurer handelen din for å kjøpe aksjen.

Alt du trenger å vite om Berkshire Hathaway

Vi starter med en gjennomgang av Berkshires historie, selskapets strategi for å tjene penger, og samt selskapets resultater de siste årene.

Berkshire Hathaways historie

Berkshire Hathaway startet som et svært annerledes selskap enn det det er i dag. Fram til 1960-tallet var dette et tekstilproduksjonsselskap med røtter så langt tilbake som i 1839. Warren Buffett begynte å kjøpe Berkshire Hathaway-aksjer i 1962 da han la merke til hvordan aksjekursen beveget seg hver gang selskapet stengte en av sine fabrikker. Deretter tok han full kontroll over selskapet og utvidet til forsikringsbransjen og andre virksomheter for å komplementere den synkende tekstilvirksomheten. Tekstilvirksomheten ble til slutt lagt ned i 1985.

Selv om han er en av verdens rikeste milliardærer, har Buffett hevdet at han ville ha tjent mye mer penger hvis han hadde investert direkte i forsikringsbransjen i stedet for å kjøpe Berkshire Hathaway.

Siden Warren Buffett er 91 år gammel (i 2021) og hans langsiktige forretningspartner Charlie Munger er 97, har spørsmålet om arv blitt tatt opp flere ganger i løpet av tiårene. Etter mye overveielse (siden 2010) kunngjorde Buffett i mai 2021 at Greg Abel ville bli hans etterfølger som administrerende direktør i Berkshire Hathaway. Greg hadde vært nestleder i Berkshire Hathaways ikke-forsikringsvirksomhet siden 2018.

Hva er Berkshire Hathaways strategi?

Siden Berkshire Hathaways investeringsstrategi gjennom årene har vært drevet av Warren Buffetts investeringstilnærming, bør vi skissere The Sage of Omahas investeringsfilosofi.

Filosofien hans var sterkt påvirket av Benjamin Grahams skole for "verdiinvestering". Du kan lese Grahams bok The Intelligent Investor for å lære mer om denne tilnærmingen som ser etter aksjer hvis priser er uberettiget lave sammenlignet med den iboende verdien til de berørte selskapene.

Buffetts tolkning av verdiinvestering er basert på fire prinsipper: Forretningsvirksomhet, ledelse, finansielle mål og verdi:

 • Forretningsvirksomhet handler om å forstå et selskaps operasjonelle filosofi, og dette er grunnen til at Buffett unngikk nye og uprøvde teknologiselskaper i mange år, spesielt under dot-com-boomen på slutten av 1990-tallet. Imidlertid er en av Berkshire Hathaways bemerkelsesverdige eierandeler nå Apple.
 • Ledelse betyr (blant annet) å avgjøre om et selskaps ledelse maksimerer aksjonærverdien ved å dele ut overskudd som utbytte i stedet for å beholde det i virksomheten, selv om Buffett selv beholder overskudd i Berkshire Hathaway i stedet for å dele det ut som utbytte.
 • Finansielle mål betyr å beregne et selskaps økonomiske verdiskapning (EVA), som er et estimat på selskapets overskudd med fradrag for kapitalkostnad (aksjonærenes eierandel).
 • Verdi er opptatt av å beregne et selskaps egenverdi ved å projisere dets fremtidige inntjening og diskontere dem tilbake til dagens nivåer.

En annen ting som Buffett liker å se i en potensiell investering er en "vollgrav" rundt et selskap som gjør sin posisjon uangripelig av konkurranse. En annen måte å si dette på er å se etter en høy inngangsbarriere for nye selskaper i bransjen.

Hvordan tjener Berkshire Hathaway penger?

Selv om Berkshire Hathaway har en betydelig investeringsportefølje som gir utbytteinntekter og genererer kapitalgevinster når investeringer selges, er selskapet også et forsikringsselskap som tjener penger på underwriting.

Hvordan har Berkshire Hathaway prestert de siste årene?

Berkshire Hathaways opprinnelige "A"-aksjer har hatt en kraftig kursstigning siden så langt tilbake som i 1984. Det er en lignende historie for "B"-aksjene som har hatt en mer enn 13-dobling siden 1996. Slik ser kursdiagrammet ut for de siste fem årene (til september 2021):


Fundamental analyse av Berkshire Hathaway

Warren Buffett er kjent for å utføre fundamentale analyser av selskapene han kjøper via Berkshire Hathaway. Derfor er det bare riktig at også vi utfører en grunnleggende analyse av selve Berkshire Hathaway før du kjøper aksjen.

Berkshire Hathaways inntekter

La oss starte med inntektene som vises på topplinjen i selskapets resultatregnskap:

Du kan se at inntektstallet falt mellom 2019 og 2020, sannsynligvis på grunn av koronapandemien, men at tallet etter tolv måneder (TTM) til september 2021 klarte å hente seg inn igjen som et resultat av den påfølgende tilbakevisningen i bullmarkedet.

Berkshire Hathaways fortjeneste per aksje

Når man trekker driftskostnadene fra et selskaps inntekter finner vi selskapets fortjeneste. Siden du ikke eier hele Berkshire Hathaway, er tallet som er mest interessant for deg din inndel av denne fortjenesten; dvs. fortjeneste per aksje (EPS). Berkshires EPS har vært mer varierende l enn inntektene de siste årene:

TTM EPS til juni 2021 var på enorme $67.628.

Berkshire Hathaways P/E-forhold

EPS er fortsatt ikke det vi egentlig ønsker å vite, fordi en aksjes attraktivitet avhenger av aksjekursen du må betale for inntjeningsstrømmen. Derfor ønsker vi å vite denne aksjens prisinntjeningsforhold (P/E), beregnet som prisen på aksjene delt på fortjenesten per aksje.

I skrivende stund er Berkshire Hathaways P/E rundt 6, noe som betyr at du betaler $6 for hver $1 i årlig inntekt. Sagt på en annen måte, ville det ta selskapet bare seks år å tjene nok penger til å betale tilbake investeringen.

En lavere P/E anses som mer attraktivt enn en høyere P/E, og dette er nær selskapets ti års lave P/E på 5,83 sammenlignet med tiårshøyden på 129,98. Så på denne måten kan det være et godt tidspunkt å kjøpe Berkshire Hathaway-aksjer (fra og med september 2021).

Berkshire Hathaways utbytteavkastning

Noen selskaper deler ut noe av overskuddet til aksjonærene i form av utbytte.

Utbytte er et mål på inntekten som investorer kan forvente å motta fra en aksjepost. Uttrykt i prosent lar det investorer sammenligne inntektene fra en aksje med renten som vil bli mottatt ved å holde investeringsmidler på en bankkonto i stedet.

Til tross for at Warren Buffett er en stor fan av utbytte og den sammensatte avkastningen som kan bygges ved å reinvestere dem, betaler ikke Berkshire Hathaway utbytte. Buffetts argument kan være at han kan reinvestere selskapets inntekter i selskapet mer effektivt enn du kunne hvis du mottok utbytte, og han har sannsynligvis rett.

Berkshire Hathaways kontantstrøm

Den siste grunnleggende beregningen å vurdere er et selskaps kontantstrøm, nærmere bestemt dets frie kontantstrøm som representerer pengene som selskapet har til overs – etter å ha betalt alle kostnadene ved å fortsette i virksomheten – for å finansiere ytterligere investeringer eller betale ned gjeld eller (ikke i dette tilfellet) distribuere til investorer som utbytte.

Etter å ha falt mellom 2017 og 2018, kan du se hvordan Berkshire Hathaways frie kontantstrøm har økt siden:

Hvorfor kjøpe Berkshire Hathaway-aksjer?

De fleste investorer ville elske å etterligne Warren Buffetts suksess ved å implementere investeringsfilosofien hans, men tror du faktisk at du kan slå ham eller til og med matche ham? Du har uten tvil hørt uttrykket: "If you can't beat them, join them", og du kan bli med Buffett ved å investere i hans Berkshire Hathaway investeringsholdingselskap.

Eksperttips om kjøp av Berkshire Hathaway-aksjer

Berkshire Hathaway måtte utstede en ny klasse «B»-aksjer da «A»-aksjene ble for dyre for mange investorer å kjøpe. Som en privat investor er det derfor B-aksjene (BRK-B) du bør se på. Når det er sagt, lar noen av de nyere nettmeglerne deg kjøpe brøkandeler i selskaper hvis aksjer ellers ville blitt for dyre.
- Tony Loton
Kjøp Berkshire Hathaway-aksjer i dag!

5 ting du bør vurdere før du kjøper Berkshire Hathaway-aksjer

Det er minst fem ting du bør vurdere før du kjøper Berkshire Hathaway-aksjer eller andre selskapsaksjer.

1. Forstå selskapet

Som forklart tidligere, er noen av Warren Buffetts hovedprinsipper det å forstå selskapet du investerer i, blant annet når det kommer til drift, ledelse, økonomiske mål og verdi.

2. Forstå det grunnleggende innen investering

Å forstå selskapene du investerer i er bare ett av aspektene ved investering. Du må også forstå noen av de grunnleggende investeringsprinsippene som pengestyring og diversifisering (spredning av risikoen din mellom flere aksjer og andre ukorrelerte eiendeler). Også å forstå hvordan du bruker ulike ordretyper som "limitordre" som sikrer at du ikke betaler mer for aksjer enn du mener er rimelig.

3. Velg din megler med omhu

For å kjøpe aksjer trenger du en aksjemegler, men ikke alle meglere er like. Velg en kjent megler som har gode kundevurderinger og er regulert i din jurisdiksjon (slik at du får en viss økonomisk beskyttelse om megleren for eksempel skulle gå konkurs).

4. Bestem hvor mye du vil investere

Hvis du plutselig har midler du ikke forventet, for eksempel en uventet arv, kan du bli fristet til å sette alle pengene i Berkshire Hathaway-aksjen. Men vær obs på at denne enkeltaksjen – uansett hvor lovende den virker – ikke vil gi deg en diversifisert portefølje. Faktisk er selskapets eierandeler lite diversifisert. Vurder å investere bare en andel av dine tilgjengelige midler i selskapet, mens resten av midlene dine er investert i andre selskaper og andre typer eiendeler som gull.

Hvis du har et fast månedlig beløp å investere, vil dette tillate deg å praktisere "dollar cost average", som betyr å kjøpe ulike aksjer til forskjellige aksjekurser for å redusere faren for å foreta et enkelt aksjekjøp til en for høy pris.

Uansett hva du gjør, ikke invester penger du vet du kommer til å trenge i løpet av kort tid. Du bør heller aldri låne penger som må betales tilbake snart, for å gjennomføre investeringer som ikke vil lønne seg før langt inn i fremtiden.

5. Bestem deg for et mål for investeringen din

Hva slags investor eller trader vil du være? Hvis du ønsker å tjene mye penger på kort tid gjennom daytrading, er det sannsynligvis ikke riktig for deg å kjøpe Berkshire Hathaway-aksjer. Hvis du ønsker å etterligne Warren Buffetts suksess ved å kjøpe aksjer og potensielt holde dem i lang tid, kan du forsøke å kopiere hans suksess ved å kjøpe og holde aksjer i hans eget selskap.

Oppsummering av Berkshire Hathaway-aksjer

Berkshire Hathaway er den legendariske investoren Warren Buffetts investeringsholdingselskap. For mange investorer vil dette alene være grunn nok til å kjøpe aksjene og dermed nyte en del av Buffetts suksess.

I denne artikkelen har vi utforsket Berkshire Hathaways historie, fra den svake begynnelsen som en tekstilfabrikk. Vi har sett på hvordan selskapet investerer og tjener penger, og vi har utforsket økonomien fra det samme "fundamentale" perspektivet som Buffett selv kan bruke når han vurderer en potensiell investering.

Hvis du ikke er klar til å kjøpe Berkshire Hathaway-aksjer, kan du i stedet ta en kikk på et av de andre selskapene vi har skrevet guider for på denne nettsiden. Undersøk flere alternativer for å finne investeringene som passer deg.

Alternative aksjer

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. Berkshire Hathaway er notert på New York Stock Exchange (NYSE) under to tickere: BRK-A for de dyre A-aksjene og BRK-B for de rimeligere B-aksjene.

 2. Selv om Warren Buffett er en stor fan av å investere i selskaper som betaler utbytte, gjør ikke hans eget holdingselskap det, og har heller aldri gjort det. Her er en måte å se det på: Buffett mener at han kan investere utbyttet fra selskaper bedre enn de kan reinvestere overskuddet i virksomheten deres (derfor liker han å motta utbytte). Han mener også at han kan reinvestere fortjeneste tilbake i sin egen virksomhet bedre enn du kan reinvestere utbyttet du vil motta (og derfor betaler ikke Berkshire Hathaway utbytte).

 3. Warren Buffett blir ikke yngre, heller ikke hans forretningspartner Charlie Munger, men planene om å erstatte Buffet som administrerende direktør i Berkshire Hathaway er allerede på plass. I mai 2021 ble det kunngjort at nestleder Greg Abel vil ta over styringen når det er nødvendig, sammen med nestleder Ajit Jain.

 4. Per september 2021 utgjør Apple-aksjer mer enn 40% av selskapets eierandeler, Bank of America står for mer enn 14% og American Express står for omtrent 8,5%. En av Buffetts mest kjente aksjeposter, The Coca-Cola Company, står for mer enn 7% av Berkshires portefølje. Den store Apple-beholdningen gjør Berkshire-porteføljen mindre diversifisert enn du kanskje trodde, men vi tar oss råd til denne luksusen, siden Buffet ser ut til å vite hva han driver med.

 5. Warren Buffett regner ConocoPhillips, US Air og Dexter Shoes blant investeringsfeilene sine av forskjellige grunner, alt fra "kjøpe til feil pris" til "investering i et selskap uten bærekraftig konkurransefortrinn". Dumping av Disney-aksjer (to ganger) skal også å ha kostet ham mye penger. Selv Omaha-orakelet vet ikke alt om investering.

 6. Teknisk analyse (dvs. tolke kursdiagrammønstre) kan brukes som et supplement til fundamental analyse ved vurdering av aksjekjøp. Dette strider likevel mot Warren Buffetts egen tilnærming når han bestemmer seg for hvilke aksjer å investere i.