HomeAksjerKjøp BioNTech
Start å handle med eToro

Hvordan kjøpe BioNTech (BNTX)-aksjer i Norge 2022

BioNTech logo
BioNTech (PFE)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Hassan Maishera Oppdatert: July 12, 2022

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech SE) er et tysk bioteknologiselskap som utvikler immunterapimedisiner som bruker mRNA for å behandle kreft, og produserer vaksiner mot infeksjonssykdommer. De fire hovedklassene av immunterapimedisiner produsert av selskapet inkluderer mRNA-terapi, celleterapi, antistoffer og småmolekylære immunmodulatorer.

I 2020 inngikk BioNTech et samarbeid med det amerikanske bioteknologiselskapet Pfizer for å i fellesskap produsere Covid-19-vaksinen, gjennomføre kliniske studier og gi logistikkstøtte. Den samutviklede vaksinen ble markedsført som Comirnaty, og er vanligvis kjent som "Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksinen". Siden juli 2021 har mer enn 1 milliard doser av vaksinen blitt sendt til mer enn 100 land, mens 2,2 milliarder flere doser skal leveres innen utgangen av 2021, sammen med ytterligere 1 milliard for 2022.

Denne artikkelen vil veilede deg i hvordan du kan kjøpe BioNTech-aksjer, og gir deg informasjonen du trenger å vite om selskapet.

Hvordan kjøpe PFE-aksjer med 5 enkle trinn

 1. 1
  Besøk eToro via lenken nedenfor og registrer deg ved å oppgi din informasjon i de påkrevde feltene.
 2. 2
  Oppgi din personinformasjon og svar på et enkelt spørreskjema for informasjonsårsaker.
 3. 3
  Trykk på "Innskudd", velg din foretrukne betalingsmetode og følg instruksjonene for å finansiere kontoen din.
 4. 4
  Søk etter din favorittaksje og se de viktigste detaljene. Når du er klar til å investere, trykker du på "Handle".
 5. 5
  Oppgi beløpet du ønsker å investere, og konfigurer handelen din for å kjøpe aksjen.

Alt du trenger å vite om BioNTech

Før du investerer i aksjen bør du ha kjennskap til blant annet selskapets historie, strategi, inntektskilder og nylige resultater, for å finne ut om det er den rette investeringen for din portefølje og strategi. De følgende avsnittene inneholder viktige fakta om BioNTech-selskapet og dets virksomhet.

BioNTechs historie

BioNTech ble grunnlagt 2. juni 2008. Selskapet ble børsnotert på Nasdaq Global Select Market 10. oktober 2019 under tickeren BNTX, til en pris av $15 per aksje. Bioteknologiselskapet tjente rundt 150 millioner dollar på noteringen.

I tillegg til hovedkvarteret sitt har selskapet flere lokaler i Mainz, Tyskland. Selskapets nordamerikanske hovedkvarter ligger i Cambridge, Massachusetts, som også fungerer som dets forskningssenter sammen med San Diego-kontoret.

BioNTech SE har mange datterselskaper ved ulike lokasjoner som utfører spesialiserte oppgaver. BioNTech Innovative Manufacturing Services GmbH, BioNTech US Inc., BioNTech Small Molecules GmbH, BioNTech Delivery Technologies GmbH, BioNTech Cell & Gene Therapies GmbH og BioNTech Diagnostics GmbH er noen av datterselskapene.

Hva er BioNTechs strategi?

BioNTech inngår strategiske allianser og samarbeid for å utvikle vaksiner og farmasøytiske produkter. BioNTech signerte en samarbeids- og lisensavtale med Sanofi for utvikling av intratumoralt administrerte mRNA-baserte terapier for behandling av solide svulster.

I tillegg inngikk selskapet samarbeidsavtaler med forskjellige bioteknologiselskaper over hele verden, som Pfizer for Covid-19 og influensavaksiner, Fosun for Covid-19-vaksine i Kina, Genentech for iNeST mRNA-legemidler, Genmab for checkpoint immunmodulator-antistoffer, og Genevant for proteinerstatningsbehandling ved sjeldne sykdommer.

Selskapet kjøpte også tredjepartspatenter og åndsverkslisenser som passer med selskapets visjoner og evner. Følgelig har selskapet inngått lisensieringsavtaler med TRON, Louisiana State University og MRT-CellScript. Selskapet har også planer om å bruke sine store inntekter fra Covid-19-vaksinen til å investere i utviklingen av andre terapeutiske produkter.

Hvordan tjener BioNTech penger?

BioNTech genererer sine inntekter fra forsknings- og utviklingssamarbeid med andre selskaper, og fra kommersielt salg. Inntekter fra FoU-samarbeid innebærer produktutvikling gjennom ulike tilnærminger, som for eksempel inntekts- og/eller kostnadsdeling, samutvikling og co-kommersialisering, eller enhver annen gjensidig avtalt tilnærming.

I Q2 2021 tjente selskapet totalt €28 millioner fra sine FoU-samarbeid med andre selskaper, som inkluderer €13,3 millioner fra samarbeid med Genentech Inc, €14,3 millioner fra Pfizer Inc., og €0,4 millioner fra andre samarbeid.

Den andre inntektskilden er kommersielle inntekter, som inkluderer salg av Covid-19-vaksinen. I Q2 2021 genererte selskapet en solid inntekt på €5,26 milliarder fra salg av Covid-19-vaksinen. Av de kommersielle inntektene på €5,26 milliarder i Q2 2021, genererte selskapet €4,09 milliarder fra sin andel av samarbeidspartnerens bruttofortjeneste og salgsmilepæler, mens €1,03 milliarder av inntektene kom fra direkte Covid-19-vaksinesalg i Tyskland.

Hvordan har BioNTech prestert de siste årene?

BioNTech startet sitt inntog på aksjemarkedet til $15 per aksje den 10. oktober 2019. Aksjen har klatret siden da for å nå sitt høyeste nivå på $389,01 den 6. august 2021. Aksjene har så langt generert en kumulativ avkastning på 2470% til dags dato siden børsnoteringen.

Kilde: Google Finance

BioNTech grunnleggende analyse

Fundamental analyse brukes av erfarne investorer for å bestemme aksjens egenverdi i forhold til markedsprisen. Mens det er mulig å gjøre enda grundigere analyser av en aksje, kan det å undersøke de vanligste grunnleggende faktorene, som pris-til-inntektsforhold, inntektsvekst, fortjeneste per aksje, utbytte og fri kontantstrøm, gi deg en god idé om hvordan selskapet gjør det.

BioNTechs inntekter

Inntekter er gjerne den første posten i resultatregnskapet og angir inntekten generert fra salg av varer eller tjenester i løpet av en gitt periode. Inntekter kalles også noen ganger topplinjen.

Selskaper forsøker å øke sine totale inntekter ved å øke eksisterende inntektskilder eller ved å diversifisere virksomhetene sine for å tjene ekstra inntekter. Investorer søker ofte etter selskaper som konsekvent viser høy inntektsvekst i hver rapporteringsperiode. En høyere inntekt kan gi høyere nettoresultat, forutsatt at utgiftene holdes under kontroll.

BioNTech rapporterte en omsetning på €5,3 milliarder i Q2 2021, som er en enorm økning på 12 630% sammenlignet med bare €0,41 milliarder i Q2 2020. Den kraftige økningen i inntekter kom fra selskapets Covid-19 vaksinesalg, som ga selskapet €5,2 milliarder i kvartalet.

BioNTechs fortjeneste per aksje

Fortjeneste per aksje representerer mengden overskudd som kan tilskrives hver utestående aksjeandel. Målingen kan beregnes ved å dele nettooverskuddet og trekke fra eventuelt utbytte som er annonsert for foretrukne aksjonærer. Dette tallet deles deretter på gjennomsnittlig antall vanlige aksjer for å komme frem til fortjeneste per aksje, eller EPS-tallet.

EPS rapporteres i to former: grunnleggende og utvannet. Målene er forskjellige i nevnerberegningen, som er gjennomsnittlig antall utestående aksjer. Ved beregning av utvannet EPS, justeres nevneren for å inkludere eventuelle konvertible aksjer, ansatteaksjeopsjoner og warranter i gjennomsnittlig antall vanlige aksjer, noe som reduserer EPS-tallet (utvanner EPS-en).

Vanligvis finner du EPS nederst i resultatregnskapet. BioNTech rapporterte grunnleggende og utvannet EPS på henholdsvis €11,42 og €10,77 for Q2 2021.

BioNTechs P/E-forhold

Pris-til-inntektsforholdet, eller P/E-forholdet, måler en aksjes markedspris i forhold til inntjening per aksje. For eksempel betyr en aksje med et P/E-forhold på 10 at markedsprisen er ti ganger inntjening eller fortjeneste tilgjengelig for hver aksje.

P/E-forholdet kan brukes til å bestemme om en aksje handles til en premie eller rabatt sammenlignet med tilsvarende selskaper i bransjen. Investorer bør imidlertid ikke bare basere sin kjøps- eller salgsbeslutning på P/E-beregningen alene, men bør bruke andre beregninger for å bekrefte funnene sine.

De fleste investorer finner en aksjes P/E-forhold på en etterfølgende 12 måneders (TTM) basis, som tar hensyn til inntjeningen fra de foregående 12 månedene og aksjens nåværende pris. TTM P/E-forholdet endres daglig i forbindelse med endringen i aksjens markedspris. BioNTechs TTM P/E-forhold per 15. september 2021 var 18,65x.

BioNTechs utbytteavkastning

Utbytte er kontantutbetalinger fra selskapet til aksjonærene. Selskapets styre erklærer kontantbeløpet for utbytte per aksje eller hopper over utbytte helt. Denne informasjonen er presentert i selskapets utbyttepolicy.

For å være kvalifisert for utbyttebetalinger, må du eie aksjene før datoen for ex-utbytte. På ex-datoen faller aksjekursen med mengden utbytte som betales for å avskrekke investorer fra å få en utilbørlig fordel ved å kjøpe aksjer i siste øyeblikk bare for å få utbytte.

Utbytte bestemmer det årlige utbyttet per aksje som en prosentandel av aksjens pris. Utbytteavkastningen for en aksje som betaler $5 årlig i utbytte, og har en aksjekurs på $50, vil være på 10%. Med andre ord genererte aksjen en avkastning på 10% som utbytte basert på gjeldende markedspris på $50.

BioNTech er et selskap i vekst, og per i dag har det ikke utbetalt utbytte til sine aksjonærer siden børsnoteringen i oktober 2019.

BioNTechs kontantstrøm

Kontantstrømmen viser selskapets inn- og utstrømmer basert på drifts-, finansierings- og investeringsaktiviteter. Hvis et selskap genererer positive kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter, kan du finne den frie kontantstrømmen ved å trekke fra investeringsutgifter fra netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter.

Kontantstrømoppstillingen lar deg finne den nåværende posisjonen til kontanter og kontantekvivalenter. Negative kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter vil bety at selskapet ikke genererer tilstrekkelig med kontanter fra driften, så det må låne midler fra eksterne kilder for å dekke sine utgifter.

Per 30. juni 2021 hadde selskapet kontanter og kontantekvivalenter på €914 millioner sammenlignet med €573 millioner den 30. juni 2020.

Hvorfor kjøpe BioNTech-aksjer?

BioNTech har nytt en enorm suksess i tiden etter at de utviklet Covid-19-vaksinen, Comirnaty, i samarbeid med Pfizer. Her er noen av grunnene til at du kan vurdere å kjøpe BioNTech-aksjer:

 • BioNTech er et vekstselskap med over 20 produktkandidater i sin pipeline som er i ulike utviklingsstadier. Vellykket godkjenning av et produkt kan forbedre lønnsomheten og generere ytterligere lukrative forretningsmuligheter for selskapet som potensielt kan løfte aksjen.
 • Pfizer og BioNTech har allerede signert avtaler om å levere over 2,2 milliarder vaksinedoser innen utgangen av 2021 og ytterligere 1,1 milliarder innen utgangen av 2022. Vaksineinntektene vil sannsynligvis vokse frem til slutten av 2022, noe som kan hjelpe selskapet med å investere i FoU til utvikle nye produkter, noe som fører til verdistigning.
 • Selskapets strategi med målrettet innlisensiering, strategiske samarbeid, fusjoner og oppkjøp kan bidra til at selskapet kan utvide og akselerere sin immuno-onkologiske pipeline slik den gjorde i samarbeid med Pfizer, noe som kan være positivt for BioNTech-aksjen.

Eksperttips om kjøp av BioNTech-aksjer

Det kan være lurt å åpne en langsiktig posisjon i aksjen ettersom selskapet har vist at det kan skape gode resultater, og hatt enorm suksess med utviklingen av Covid-19-vaksinen. Du må følge selskapet, se resultatene av dets produktpipeline, og observere selskapets strategiske oppkjøp og nye samarbeid for å forutsi aksjekursbevegelsen. Selv om aksjen ikke gir utbytte, kan du oppnå en betydelig kapitalvekst hvis du inngår posisjoner etter et aksjefall, eller ved å åpne kortsiktige posisjoner på tidspunkt hvor det skjer en større utvikling.
- Hassan Maishera
Kjøp BioNTech-aksjer i dag!

5 ting du bør vurdere før du kjøper BioNTech-aksjer

Før du kjøper BioNTech-aksjer bør du sette deg inn i noen viktige faktorer:

1. Forstå selskapet

Et selskaps forretningsmodell, inntektskilder, styrker, risiko og konkurranse er noen av de viktige områdene du må forstå for å kunne forutsi utsiktene til et selskap. Du bør kjenne aksjens nøkkeldriverne slik at du kan ta riktige beslutningene om kjøp og salg av eiendelen på riktig tidspunkt.

2. Forstå det grunnleggende ved investering

Å forstå og bruke de grunnleggende investeringsprinsippene før du faktisk tar noen beslutninger kan drastisk forbedre avkastningen din. Et av kjerneprinspippene ved investering er å lage en godt diversifisert portefølje som vil senke investeringsrisikoen din, samt gi deg en sjanse til å generere betydelig avkastning. Hvis du er interessert i kortsiktig handel bør du bruke risikostyringsteknikker, for eksempel å sette en stop-loss-ordre for hver av dine handler. Ved å bruke risikostyringsstrategier kan du beskytte kapitalen din samtidig som du gir deg selv en sjanse til å generere høyere fortjeneste.

3. Velg din megler med omhu

Å velge riktig megler kan ha en betydelig innvirkning på resultatene dine. En god megler bør tilby følgende funksjoner:

 • Tilgang til en robust og avansert handelsplattform
 • Handelsplattformen bør inkludere en mobilapp og fungere på tvers av alle plattformer og enheter.
 • Lave handelsprovisjoner og spreads, da dette vil senke handelskostnadene dine.
 • Være underlagt og regulert av lokale tilsynsmyndigheter for å forhindre svindel.
 • Gi tilgang til populære innskudds- og uttaksmetoder.


4. Bestem hvor mye du vil investere

En av de grunnleggende faktorene ved investering er å allokere riktig mengde penger til hvert investeringsalternativ. Forsøk å skape en balansert portefølje, da dette ikke bare vil redusere risikoen din, men også gi deg en mulighet til å øke gevinstene dine. En portefølje vippet mot en bestemt aksje kan gi deg høyere avkastning, men på bekostning av god risikostyring. Hvis du er en kortsiktig trader, bør du vurdere ordrestørrelsen din nøye for å begrense risikoen og holde fortjeneste og tap på håndterbare nivåer.

5. Bestem et mål for investeringen din

Ditt investeringsmål vil avgjøre retningen for investeringsstrategien din. Investeringsmålene dine bør være realistiske. Hold oversikt over din nåværende økonomiske posisjon, risikotoleranse, investeringshorisont og investeringsalternativer. Hvis du setter et urimelig høyt mål - for eksempel å doble investeringen din på et år - må du benytte deg av høyrisikohandel. Et mål om å heller generere markedsavkastning er mye mer rimelig, og kan oppnås ved å ta moderat risiko.

Oppsummering av kjøp av BioNTech-aksjer

BioNTech har mange positive egenskaper som har presset aksjen oppover. Selskapet genererte store inntekter fra salget av Covid-19-vaksinen sin over hele verden, noe som bidro til den massive økningen i aksjekursen. De uventede midlene selskapet mottok fra vaksinesalget vil bidra til selskapets FoU-arbeid, i form av blant annet samarbeidsavtaler og oppkjøp.

Hvis du ønsker å kjøpe BioNTech-aksjer, bør du åpne en konto hos en aksjemegler. De fleste meglere lar deg åpne kontoen din på nettet ved å fylle ut et skjema og laste opp gyldig legitimasjon og adressebevis. Så lenge det ikke er avvik i dokumentene dine, vil kontoen din i de fleste tilfeller åpnes innen tre virkedager. Du kan deretter finansiere kontoen din ved å bruke en av innskuddsmetodene som er tilgjengelig, for eksempel Paypal, kreditt- eller debetkort og bankoverføring.

Hvis du ønsker å utforske andre aksjer for investeringsformål, kan du bla gjennom den omfattende listen over læringsmateriale på nettsiden vår for å finne andre interessante aksjer.

Alternative aksjer

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Lyft logo
Lyft
LYFT
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. Bortsett fra Covid-19-vaksinen som BioNTech utviklet sammen med Pfizer, genererer selskapet penger fra FoU-samarbeid med tredjeparter. De massive inntektene fra vaksinesalget har svekket gevinsten fra andre produkter, og selskapet må utvikle nye produkter for å øke de lave inntektene fra disse samarbeidene. Så langt har ikke selskapet vært i stand til å oppnå en betydelig eller banebrytende suksess med annet enn Covid-19-vaksinen.

 2. BioNTech, som alle andre selskaper, har sine unike positive og negative sider. Det er et vekstselskap som har hatt en lovende start ved å generere massive inntekter fra Covid-19 vaksinesalg i samarbeid med Pfizer. Selskapet og dets investorer har, rettmessig, blitt belønnet med en kumulativ avkastning på rundt 2500% to år etter børsnoteringen på aksjemarkedet. Mens du kan investere i store og etablerte bioteknologiselskaper som Pfizer, kan BioNTech gi deg en sjanse til å satse på veksten siden interessante flere produkter fortsatt er i selskapets pipeline.

 3. BioNTech trenger midler til å gjennomføre FoU-aktiviteter for å kunne rulle ut nye produkter. Fordi selskapet er i vekstfasen, bruker det inntektene til å foreta strategiske oppkjøp og utvikle nye terapeutiske produkter i stedet for å betale ut utbytte til aksjonærene. Aksjonærene kan imidlertid realisere kapitalgevinster når selskapets aksjer stiger.

 4. BioNTech har mer enn 20 kommende produkter i sin pipeline i ulike utviklingsstadier. Videre vil selskapets Covid-19-salg sannsynligvis støtte inntektene frem til slutten av 2022. Strategiske oppkjøp og samarbeid, hvis de viser seg å være like vellykket som Covid-19-vaksinen, kan drastisk øke inntektene og åpne nye forretningsmuligheter som kan løfte aksjens verdi.

 5. BioNTech-aksjen kan gi deg ulike kortsiktige handelsmuligheter hvis du følger selskapet og den bransjespesifikke utviklingen nøye. Du bør holde deg oppdatert på resultatene av de kliniske forsøkene og utviklingsstadiene av produktene, noe som kan føre til endringer i aksjekursen. I fravær av eksterne eller interne katalysatorer er det alltid mulig å handle aksjen ved hjelp av teknisk analyse.

 6. Erfarne investorer jakter på vekstaksjer som har sterke fundamentale egenskaper og allerede har vist innledende suksess. BioNTech er et slikt selskap som har oppnådd tidlig suksess med å utvikle Covid-19-vaksinen som resulterte i uventet fortjeneste for selskapet. Selskapet er også grunnleggende sterkt, med mange datterselskaper som utfører spesialiserte oppgaver, som kan hjelpe investorer med å realisere langsiktige gevinster i fravær av utbytte.