HomeAksjerKjøp ABN AMRO
Start å handle med eToro

Hvordan kjøpe ABN AMRO (ABN)-aksjer i Norge 2022

Abn Amro logo
Abn Amro (ABN)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Hassan Maishera Oppdatert: July 12, 2022

ABN AMRO Bank er en nederlandsk bank med hovedkontor i Amsterdam. Den leverer kapitalforvaltning, investeringsbanktjenester, kommersielle banktjenester, detaljhandel og private banktjenester til sine kunder, og er en av de største bankene i Nederland når det gjelder totale eiendeler. Banken opererer i finansindustrien sammen med andre fremtredende banker, inkludert blant andre ING Bank, Coöperatieve Rabobank, BNG Bank. Selskapet er notert på den nederlandske børsen Euronext Amsterdam (AEX). Denne guiden forklarer hvordan du kan kjøpe ABN AMRO-aksjer, og gir dybdeinformasjon om selskapet.

Hvordan kjøpe ABN-aksjer med 5 enkle trinn

 1. 1
  Besøk eToro via lenken nedenfor og registrer deg ved å oppgi din informasjon i de påkrevde feltene.
 2. 2
  Oppgi din personinformasjon og svar på et enkelt spørreskjema for informasjonsårsaker.
 3. 3
  Trykk på "Innskudd", velg din foretrukne betalingsmetode og følg instruksjonene for å finansiere kontoen din.
 4. 4
  Søk etter din favorittaksje og se de viktigste detaljene. Når du er klar til å investere, trykker du på "Handle".
 5. 5
  Oppgi beløpet du ønsker å investere, og konfigurer handelen din for å kjøpe aksjen.

Alt du trenger å vite om ABN AMRO

Erfarne investorer vurderer et selskap basert på en rekke faktorer og innhenter så mye informasjon de kan før de investerer pengene sine. Å ha en grunnleggende forståelse av et selskaps historie, forretningsstrategi, inntektskilder og tidligere resultater kan hjelpe deg med å finne ut hvorvidt selskapet er egnet for dine investeringsmål. Du kan også utføre fundamental analyse for å beregne den virkelige verdien av en aksje ved å finne dens viktigste økonomiske beregninger.

ABN AMROs historie

ABN AMRO Bank ble grunnlagt i 1991 etter en sammenslåing av Algemene Bank Nederland (ABN) og AMRO Bank. Banken eies av morselskapet ABN AMRO Group. Et konsortium av tre banker, Banco Santander, Royal Bank of Scotland Group og Fortis, kjøpte selskapet, og det ble delt mellom de tre enhetene. Under den globale finanskrisen 2007-2008 fikk imidlertid de sammenslåtte bankene problemer, noe som fikk den nederlandske regjeringen til å redde Fortis og splitte bankens nederlandske eiendeler fra Fortis og den Storbritannia-kontrollerte RBS-banken. I 2010 fisjonerte den nederlandske regjeringen ABN AMRO og frigjorde sine eiendeler fra RBS for å danne ABN AMRO Group NV. I 2015 utstedte den nederlandske regjeringen 20% av aksjene i banken gjennom en børsnotering på Amsterdam-børsen. I USA handles aksjen på over-the-counter-markedene.

Hva er ABN AMROs strategi?

Ledelsen i ABN AMRO oppgir tre sentrale strategiske pilarer som utgjør bankens strategi: kundeopplevelse, bærekraft og fremtidssikring. Kundeopplevelsesstrategien er sentrert rundt digitaliseringen av bankens tjenester for å gi kundene tilgang til sine kontoer og tjenester 24/7. Banken har som mål å støtte selskaper med bærekraftige forretningsmodeller gjennom sin finansiering av fornybarhetsprosjekter. Sirkulær økonomi og klimaendringer er andre områder hvor banken ønsker å spille en rolle ved å forskuttere finansiering til den involverte virksomheten. Bankens ledelses strategiske fokus er å fremtidssikre banken gjennom å optimalisere driftsmodellen, styrke compliance- og risikorammeverket og bygge en dyktig arbeidsstyrke. Banken forventer å spare rundt 700 millioner euro og begrense kostnadene til 4,7 milliarder euro innen 2024.

Hvordan tjener ABN AMRO penger?

Bankens inntekter kommer primært fra tre hovedkilder: renteinntekter, gebyr- og provisjonsinntekter og handelsinntekter. Det henter mesteparten av sine renteinntekter fra utlån til kunder, verdipapirfinansiering og utlån til andre banker. Gebyr- og provisjonsinntekter kommer fra betalingstjenester, forsikrings- og investeringsgebyrer, porteføljeforvaltning og fondgebyrer, verdipapirer og depottjenester. Bankens handelsinntekter inkluderer aksje- og råvarehandel og fortjeneste/tap ved valutatransaksjoner.

Hvordan har ABN AMRO prestert de siste årene?

Aksjen steg rundt 48% da den hoppet fra €8 den 8. september 2020 til €11,862 (høyeste nivå på ett år) den 7. september 2021. Det laveste punktet nådd i denne perioden var €6,79.

ABN AMRO 1-års diagram (Kilde: Euronext.com)

ABN AMRO 5-års diagram (Kilde: Euronext.com)

Aksjen tapte rundt 37% i løpet av de siste fem årene da den falt fra €18,775 til €11,834. I januar 2018 nådde aksjen sitt høyeste nivå på fem år på 28,18, og siden den gang har den falt kontinuerlig inntil den nådde det laveste nivået på €6,048 i mai 2020. Aksjen hentet inn noen av tapene sine etter det laveste femårs-nivået.

Fundamental analyse av ABN AMRO

Å analysere viktige økonomiske beregninger, som P/E-forhold, inntekter, fortjeneste per aksje, utbytteavkastning og kontantstrøm, gir viktig innsikt i selskapets økonomiske helse og er avgjørende for å bestemme den virkelige verdien av en aksje.

ABN AMROs inntekter

Inntektene til et selskap angir beløpet tjent ved å selge produkter eller tjenester. En betydelig økning i omsetningen i forhold til tidligere perioder anses som et godt tegn. Inntekter kalles også 'topplinjen' og kan sees i selskapets resultatregnskap, som rapporteres kvartalsvis eller årlig. ABN Amro rapporterte sin halvårlige 2021-inntekt på €3 579 millioner.

ABN AMROs fortjeneste per aksje

Fortjeneste per aksje i et selskap beregnes ved å dele selskapets nettoresultat med det totale antall utestående ordinære aksjer. Beregningen viser hvor mye fortjeneste som er tilgjengelig for hver utestående aksje. Dersom et selskap rapporterer tap, beregner tiltaket tap per aksje. ABN AMRO registrerte et overskudd på €393 millioner i Q2 2021, noe som gir en fortjeneste per aksje på €0,39.

ABN AMROs P/E-forhold

P/E, eller prisinntjeningsforholdet, måler markedsprisen på en aksje i forhold til dens fortjeneste per aksje. ABN AMRO registrerte et overskudd på €393 millioner med en fortjeneste per aksje på €0,39 for Q2 2021, så ved en aksjekurs på $12, viser P/E-forholdet seg å være 12/0,39 = 31. Enkelt forklart betyr dette at det vil ta selskapet 31 år for å kunne betale tilbake investeringen din i denne aksjen.

ABN AMROs utbytteavkastning

Utbytteavkastningen måler hvor mye utbytte et selskap betaler ut som en prosentandel av aksjens markedspris. Med unntak av 2020 da selskapet gikk i tap, utbetalte ABN AMRO vanlige årlige utbytter på €0,84, €1,09, €1,45 og €1,40 fra 2016 til og med 2019.

Aksjer som har konsistent høy utbytteavkastning betaler ut regelmessig utbytte, og gir investorene høy avkastning på investeringene sine. I motsetning til langsiktige investorer, tar tradere sikte på å utnytte de kortsiktige bevegelsene i aksjeprisen, så de er ikke like opptatt av å holde aksjer på lang sikt for å få utbytte.

Ex-utbyttedatoen er vanligvis satt én virkedag før registreringsdatoen, og investorer som eier aksjen minst én virkedag før ex-utbyttedatoen er kvalifisert til å motta utbytte. Vanligvis faller aksjekursen med utbyttebeløpet på ex-utbyttedatoen, noe som sikrer at investorer som kjøper aksjen for én dag bare for å få utbytte, ikke får en urettferdig fordel.

ABN AMROs kontantstrøm

Kontantstrømmen til et selskap representerer den totale kontantposisjonen til selskapet på en bestemt dato og bestemmer om selskapets kontantreserver har økt eller uttømt i løpet av det rapporterte året. Et selskap som har en positiv netto kontantstrømposisjon har generert mer kontanter enn det brukte i den rapporterte perioden. Du kan se selskapets kontantposisjon i kontantstrømoppstillingen.

ABN AMRO bank rapporterte €74 499 millioner kontanter og kontantekvivalenter per 30. juni 2021.

Hvorfor kjøpe ABN AMRO-aksjer?

Banken genererte et overskudd på €393 millioner i Q2 2021 på bakgrunn av sterke operasjonelle resultater og høyere formuesforvaltningshonorarer og provisjoner. De bedre økonomiske utsiktene resulterte i en nedskrivning på €79 millioner for Q2 2021. Bankens Basel III-forhold på 18,3% og Basel IV-forhold på 16% viste en sterk kapitalposisjon til banken. I løpet av andre kvartal 2021 økte banken sin markedsandel innen boliglån med 2% (fra 14% i Q2 2020), noe som viser bankens sterke kapasitet i markedet. I skrivende stund er ledelsen i gang med å omforme banken gjennom sin tredelte strategi om kundeopplevelse, bærekraft og fremtidssikring av banken.

Ledelsen har som mål å øke sin markedsandel ved å fokusere på SMB, boliglån, velstående kunder og bedriftsbank i Nederland og Nordvest-Europa. Ledelsens økende fokus er å øke volumet av bærekraftige kundelån og ESG & Impact-investeringer fra 20% til rundt 33% i 2024. Å holde ABN AMROs aksjer kan gi deg følgende fordeler:

 • Bortsett fra 2020 da den led et tap, har ABN AMRO bank utbetalt sunt utbytte til sine aksjonærer. Så du kan forvente å få sjenerøse utbytte ved å kjøpe aksjen.
 • ABN AMRO er en statseid bank og er en av de beste aktørene i Nederland innen detaljbanktjenester, kommersielle banktjenester, private banktjenester og bedrifts- og investeringsbanktjenester. Banken har vært aktivt engasjert i å øke sine markedsandeler i ulike markedssegmenter, noe som kan gi ytterligere vekst i inntektene.
 • Banken har en sterk finansiell posisjon, bekreftet av Basel III- og Basel IV-forhold og sterke likviditetsposisjoner, noe som gjør den til et trygt investeringspotensial.

Eksperttips om kjøp av ABN AMRO-aksjer

Du kan vurdere å inkludere denne aksjen i porteføljen din for å realisere regelmessige utbytter, men ikke overeksponer deg selv for én aksje, da investeringen din kan gå opp og ned over tid. Du kan ta kortsiktige posisjoner i aksjen hvis du vil utnytte kortsiktige svingninger. Du må imidlertid alltid bruke risikostyringsteknikker for å begrense nedsiderisikoen din før du utfører en handel, enten den er langsiktig eller kortsiktig.
- Hassan Maishera
Kjøp ABN AMRO-aksjer i dag!

5 ting du bør vurdere før du kjøper ABN AMRO-aksjer

Her er noen ting du bør vurdere før du kjøper ABN AMRO-aksjer.

1. Forstå selskapet

Du kan bestemme verdien av selskapets aksjer og dets prospekter ved å forstå selskapets forretningsmodell, inntektskilder, produkter og tjenester, regnskap, risikoområder, styrker, muligheter og konkurransemiljø. Uinformerte investorer som kjøper en aksje på feil tidspunkt når det er risiko rundt selskapet, kan bruke år å hente inn investeringene sine igjen. Du må se på selskapets regnskap og årsrapporter for å få en grundig forståelse av selskapets nåværende posisjon i bransjen.

2. Forstå det grunnleggende innen investering

Du bør forstå og følge de grunnleggende prinsippene for investering, da dette vil hjelpe deg med å klare deg mye bedre i markedet enn de som ser bort fra disse prinsippene. For eksempel bør du alltid diversifisere risikoen din ved å bygge en portefølje bestående av forskjellige aksjer, slik at selv om en av aksjebeholdningene dine synker kraftig, så vil andre aksjer komme deg til unnsetning og redde deg fra tap totalt sett. For kortsiktig trading bør ordrestørrelsen samsvare med risikotoleransen din, og hver ordre bør ledsages av et stop-loss-nivå som vil begrense tapene dine.

3. Velg din megler med omhu

Å velge riktig type megler vil hjelpe deg mye i handelen din. Du bør åpne kontoen din hos en regulert megler for å redusere risikoen for å bli svindlet. Meglere som gir deg tilgang til en avansert handelsplattform med mobil handelsfunksjonalitet kan gi deg en betydelig fordel da du kan overvåke markedene fra hvor som helst på farten. Handelsgebyrer, provisjoner og tilgang til handelsinstrumenter er andre viktige faktorer du bør vurdere når du velger megler.

4. Bestem hvor mye du vil investere

Du vil finne mange investeringsmuligheter over tid, så ikke sett alle pengene dine i én aksje og tro at det er en once in a lifetime-mulighet. Mange nybegynnere lar seg rive med av tanken på å tjene raske penger når de låner penger eller bruker leverage, for så å raskt gå tom for kapital. Nøkkelen til suksess er å bli kjent med markedet, lære teknikkene for pengestyring og beregne posisjonsstørrelsen for å begrense nedsiderisikoen.

5. Sett et mål for investeringen din

Investeringsmålet ditt bestemmer hvilken investeringsstrategi du bør bruke, og risikonivået du kan akseptere. Hvis du vil oppnå en rask fortjeneste, må du kanskje bruke leverage og ta høyere risiko. På den annen side, hvis du ønsker en langsiktig portefølje, for eksempel for pensjonssparing, bør du kjøpe og holde aksjer med høyt vekstpotensial som du kan holde på lang sikt. Hvis målet ditt er å generere periodiske inntekter, kan du investere i høyt utbytte eller utbytteaksjer.

Oppsummering av kjøp av ABN AMRO-aksjer

Å kjøpe ABN AMROs aksjer gir deg eksponering mot den nederlandske bank- og finanssektoren på aksjemarkedet. Banken er en av de største bankene i Nederland når det gjelder dens totale verdi av eiendeler. Selskapet genererte et sunt overskudd på €393 millioner i Q2 2021, med en solid markedsposisjon og kundebase i segmentene kommersiell handel, detaljhandel, privat- og bedriftskunder, samt investering, som alle utgjør stabile inntektsstrømmer. I tillegg gir banken sine investorer en anstendig utbytteavkastning, slik at du kan forvente å tjene utbytteinntekter sammen med potensialet til å generere kapitalgevinster.

Du må åpne en egenkapitalkonto hos en aksjemegler for å kjøpe ABN AMRO-aksjer eller andre aksjer du liker. Aksjemeglere lar deg handle ved å bruke nettbaserte handelsplattformer som du kan bruke på din mobiltelefon, bærbare PC, nettbrett eller stasjonære datamaskin. Du kan legge inn ulike typer ordre, for eksempel limitordre, markedsordre, stop-limitordre, stop-loss-ordre og andre spesialiserte ordre. Du kan legge inn en markedsordre hvis du ønsker å kjøpe eller selge til markedspris. En limitordre, derimot, utfører ordren din til den angitte prisen hvis markedsprisen når den oppgitte prisen.

Du kan lære mer om investering og finne verdifull informasjon om mange interessante aksjer i våre andre guider. Du kan også vurdere å åpne en demokonto hos en megler for å lære handelsstrategier ved å bruke virtuelle penger.

Alternative aksjer

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. ABN AMRO-aksjen er notert på Euronext Amsterdam (AEX)-børsen som depotbevis. Aksjen handles også på over-the-counter-markedet i USA.

 2. Du må eie ABN AMRO-aksjer før ex-utbyttedatoen for å være kvalifisert for utbytte annonsert av styret.

 3. Hvis du har en kortsiktig investeringshorisont, bør du bruke teknisk analyse og handle aksjen ved hjelp av tekniske indikatorer og kursdiagrammer. Du kan også holde deg oppdatert om kortsiktige markedsutløsere som kan flytte aksjekursen.

 4. Du bør studere ledelsens strategi, selskapets viktige økonomiske beregninger, konkurransemiljø og mange andre relaterte faktorer for å bygge din investeringscase. Du bør imidlertid også vurdere andre aksjer fra bransjen for å finne ut om aksjen handles til en god pris og gir valuta for pengene.

 5. Banken utbetalte årlig utbytte på €0,84, €1,09, €1,45 og €1,40 fra 2016 til 2019.

 6. Banker tjener en betydelig del av sin totale inntekt som renteinntekter, så høyere renter er gunstig for bankaksjer som ABN AMRO.