HomeAksjerKjøp Rolls-Royce
Start å handle med eToro

Hvordan kjøpe Rolls-Royce (RR)-aksjer i Norge 2022

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce (RR)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Tony Loton Oppdatert: July 6, 2022

Gjennomsnittsforbrukeren tenker kanskje på Rolls-Royce som en britisk bilprodusent; Rolls-Royce Holdings plc er imidlertid et multinasjonalt luftfarts- og forsvarsselskap med hovedkontor i Storbritannia. Bilfirmaet ble spunnet ut i 1973 og bilmerket ble senere kjøpt av BMW.

Konsernet eier datterselskaper som designer, produserer og distribuerer kraftsystemer for luftfart og annen industri. Når det gjelder flymotorer, er Rolls-Royce den nest største produsenten etter General Electric, og konsernet driver også innen marin fremdrift og energi.

I dag eier selskapet mer enn 100 datterselskaper og joint ventures, og har mer enn 50 000 ansatte globalt. Selskapets aksjer er notert på London Stock Exchange og er en del av FTSE 100-indeksen. Denne guiden forteller deg hvordan du trygt kan kjøpe Rolls-Royce-aksjer og hvorfor du kanskje vil gjøre det, tatt i betraktning ulike grunnleggende faktorer.

Hvordan kjøpe RR-aksjer med 5 enkle trinn

 1. 1
  Besøk eToro via lenken nedenfor og registrer deg ved å oppgi din informasjon i de påkrevde feltene.
 2. 2
  Oppgi din personinformasjon og svar på et enkelt spørreskjema for informasjonsårsaker.
 3. 3
  Trykk på "Innskudd", velg din foretrukne betalingsmetode og følg instruksjonene for å finansiere kontoen din.
 4. 4
  Søk etter din favorittaksje og se de viktigste detaljene. Når du er klar til å investere, trykker du på "Handle".
 5. 5
  Oppgi beløpet du ønsker å investere, og konfigurer handelen din for å kjøpe aksjen.

Alt du trenger å vite om Rolls-Royce

Før du analyserer den grunnleggende verdien av Rolls-Royce-aksjer og vurderer å kjøpe aksjer, er det viktig at du forstår hva selskapet gjør og hvordan det genererer inntekter. I tillegg er det avgjørende å forstå hvordan selskapet skiller seg fra konkurrentene og om denne differensieringen har egenverdi. Nedenfor er et dypdykk i selskapets historie og hvordan Rolls-Royce tjener penger.

Rolls-Royces historie

Selskapet Rolls-Royce stammer fra en ingeniørvirksomhet startet av Henry Royce i 1884 og et selskap som designet biler eid av Charles Rolls i 1904. Det nyopprettede Rolls-Royce Limited ble til i 1906 da de to mennene ble enige om å produsere og selge en rekke biler. I 1971 gikk Rolls-Royce Limited i likvidasjon da selskapet ikke kunne oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Den britiske regjeringen kjøpte virksomheten og eiendelene til selskapet. Rolls-Royce Limited ble deretter innlemmet under et nytt navn, Rolls-Royce plc.

Rolls-Royce plc var handelsselskapet som var notert på London Stock Exchange frem til 2003. I 2003 ble selskapets aksjonærer enige om å opprette et nytt holdingselskap: Rolls-Royce Group plc. Senere i 2011 ble Rolls-Royce Group et datterselskap av det nye morselskapet for Group Rolls-Royce Holdings plc. Holdingselskapet er det som nå handles på LSE.

Hva er Rolls-Royces strategi?

Rolls-Royce fokuserer på fire hovedsektorer: sivilindustri, militærindustri, marineindustri og energi. Selskapet har brukt en stor prosentandel av sine kapitalutgifter på forskning og utvikling av sine produktlinjer. Dette er for å gi nye produkter og ny teknologi, som på sikt bidrar til økte inntekter for selskapet. Hovedmålet for Rolls-Royce er å opprettholde og forsvare sine kjernevirksomheter. I tillegg til dette søker selskapet å fremme virksomheter i vekst som det senere kan kjøpe. Samtidig som de jobber mot disse to målene, styrer selskapet overgangen av teknologier, evner, ressurser og verdi på tvers av forretningslinjer.

Hvordan tjener Rolls-Royce penger?

Rolls-Royce tjener penger på fire primære operasjoner:

 • Sivil luftfart er den viktigste bidragsyteren til inntektene for selskapet. Denne armen er ansvarlig for produksjon av flymotorer for store kommersielle fly, regionale jetfly og de kommersielle luftfartsmarkedene. Hovedkomponenten som produseres av det sivile luftfartssegmentet er store motorer som utgjør gjennomsnittlig 70% av inntektene til dette driftssegmentet.

 • Kraftsystemer refererer til armen til Rolls-Royce som leverer høyhastighets og middels hastighet stempelmotorer og komplette fremdrifts- og kraftgenererende systemer. Dette segmentet selger produkter til marineindustrien, forsvar, kraftproduksjon og andre industrimarkeder. Kraftsystemsegmentet er den nest største bidragsyteren til inntektene, og utgjør 22% av inntektene.

 • Forsvarssegmentet er markedsleder innen flymotorer for militærtransport og patruljefly med solide kamp- og helikopterapplikasjoner. Dette segmentet er den tredje største inntektsbidragsyteren for Rolls-Royce, og utgjør et gjennomsnitt på 20% av inntektene. Det er imidlertid den viktigste bidragsyteren til nettoresultatet for selskapet.

 • ITO Aero-segmentet refererer til Industria de Turbo Propulsores, den spanske produsenten av flymotorer og gassturbiner. Segmentet faller inn under luftfartsindustrien og produserer flymotorer. I tillegg tilbyr dette segmentet også vedlikeholds-, reparasjons- og restaurasjonstjenester (MRO-tjenester) for forretningsflyging, regionale flyselskaper og industri- og forsvarsrelaterte bruksområder. Siden dette segmentet hovedsakelig fokuserer på å tilby tjenester, har det en av de høyeste fortjenestemarginene i selskapet selv om det genererer den minste andelen av inntektene.

Hvordan har Rolls-Royce prestert de siste årene?

I løpet av de siste fem årene har Rolls-Royce-aksjer generert negativ avkastning på mer enn 50%. Mens aksjens siste utbytteutbetaling var i april 2020, oppveide kurshandlingen på aksjen gevinstene fra utbetalingen. Mellom januar 2020 og april 2020 falt aksjen med mer enn 50% da de globale markedene krasjet med utbruddet av Covid-19 og den globale spredningen. Siden den gang har aksjekursen vist mindre tegn til bedring. Analytikere forventer at Rolls-Royce-aksjen bør ha en opptur i kursavkastningen når luftfartsindustrien tar seg opp igjen.

Rolls-Royce fundamental analyse

De fleste investorer bruker en form for fundamental analyse før de investerer i et selskap. Fundamental analyse brukes til å måle et selskaps egenverdi ved å undersøke de relevante økonomiske og finansielle faktorene som påvirker selskapet. Vi vil undersøke faktorer om Rolls-Royce-aksjer som P/E, omsetning, inntjening, fortjeneste per aksje, utbytte og kontantstrøm.

Rolls-Royces inntekter

Et selskaps inntekt refererer til pengene som genereres av virksomheten til selskapet. Når det gjelder Rolls-Royce, kommer inntektene fra salg av utstyr og maskiner sammen med vedlikeholdstjenester. Du finner Rolls-Royces inntekter i selskapets regnskap, som publiseres kvartalsvis og årlig. Selskapets inntekter er vanligvis første post på selskapets resultatregnskap. Vanligvis er et selskap med økende inntekter et godt tegn, noe so også vil påvirke aksjeverdien.

Rolls-Royces fortjeneste per aksje

Mens et selskap med økende inntekter er bra, betyr det ingenting om selskapet går med tap år etter år. Fortjeneste per aksje er et mål på et selskaps lønnsomhet. Den beregnes ved å dele den rapporterte inntjening med antall utestående ordinære aksjer. Investorer kan behandle denne beregningen som mengden fortjeneste de tjente per aksje de eier. Investorer mottar imidlertid ikke disse inntektene som utbytte fordi noen selskaper reinvesterer fortjenesten for å fortsette å øke inntektene.

Rolls-Royces P/E-forhold

P/E-forholdet måler et selskaps inntjening i forhold til prisen en investor betaler for en andel av selskapet. Den beregnes ved å dele fortjeneste per aksje (beregnet ovenfor) med markedsprisen for en aksje. Dette målet omtales også som pris- eller inntektsmultippel. P/E-forholdet til Rolls-Royce kan sammenlignes med P/E-forholdet til et lignende selskap eller en bransjeindeks. For eksempel, hvis P/E-forholdet til Rolls-Royce er høyere enn de fleste konkurrentene, kan dette indikere at aksjekursen er for høy. På den annen side, når et selskap har rapportert tap, vil nevneren for dette forholdet være negativ. Det er ikke vanlig å rapportere et negativt P/E-forhold i finans, så analytikere lar vanligvis forholdet være null.

Rolls-Royces utbytteavkastning

Når et selskap rapporterer overskudd, kan selskapets ledelse bestemme seg for å reinvestere alt overskuddet for å øke inntektene det neste året, eller de kan bestemme seg for å dele noe av overskuddet med investorene i form av utbytte. Utbytte er et mål på prisen en investor betaler for å motta denne fortjenesten og uttrykkes vanligvis som en prosentandel. Rolls-Royces utbytteavkastning beregnes for eksempel ved å dele utbyttet per aksje på markedsprisen. Det siste utbyttet som ble betalt av Rolls-Royce var i april 2020.

Rolls-Royces kontantstrøm

Kontantstrømmen til et selskap refererer til bevegelsen av kontanter i et selskap i løpet av en periode. Inngående kontantstrømmer kommer fra salg av et produkt, gevinster fra investeringer eller renter fra utlånte penger. Utgående kontantstrømmer, på sin side, går til å betale for varelager og dekke utgifter som påløper i perioden. Et selskap med stabil kontantstrøm som resulterer i netto tilførsel av kontanter regnes som et godt selskap. Dette indikerer at selskapets kontantutgifter kan dekkes av kontanter generert fra salg og investeringer.

Hvorfor kjøpe Rolls-Royce-aksjer?

De siste årene har Rolls-Royce sine grunnleggende faktorer kanskje ikke vært så attraktive. De siste fem årene har selskapets omsetning vokst med unntak av 2020. I mellomtiden har selskapet hatt underskudd i fire av de siste fem årene. Men når man undersøker selskapets økonomi, har Rolls-Royce en betydelig aktivabase som kan selges for å finansiere prosjekter som kan øke selskapets verdi. Selskapets kontantstrøm er også sunn, med netto positive bevegelser i kontanter gjennom årene.

Her er noen grunner til at du kanskje vil kjøpe aksjer i Rolls-Royce:

 • Du får eksponering mot flyprodusentsektoren og bilsektoren i samme aksje.
 • Selskapet har eksistert i mer enn 100 år med en globalt etablert merkevare som reduserer risikoen for yngre selskaper eller oppstartsbedrifter.
 • Selskapets aksjekurs falt i 2013, noe som gjør dagens kurs til et røverkjøp for ivrige investorer.

Eksperttips om kjøp av Rolls-Royce-aksjer

Når du handler med Rolls-Royce eller andre aksjer, er et godt tips å gjøre gode undersøkelser i forkant. Selv om denne veiledningen har gitt deg en grundig innføring i selskapets virksomhet, sørg for å også gjøre din egen research. Ta deg tid til å gjennomgå selskapets økonomiske rapporter, relevante nyheter, konkurrenter og hvordan analytikere forventer at selskapet skal prestere. Dette vil gjøre det bedre rustet til å ta gode avgjørelser, og reduserer risikoeksponeringen din ved å eliminere dårlige investeringer.
- Tony Loton
Kjøp Rolls-Royce-aksjer i dag!

5 ting du bør vurdere før du kjøper Rolls-Royce-aksjer

Det er viktig å ta følgende fem råd før du kjøper Rolls-Royce-aksjer.

1. Forstå selskapet

Benjamin Franklin, en av grunnleggerne av USA sa en gang at kunnskap er den beste investeringen du kan gjøre. Hvis du tar deg tid til å lære om handel og investering kan du spare penger i det lange løp. Før du investerer i et selskap som selger et produkt du bruker hver dag eller et selskap hvis aksjekurs har doblet seg det siste året, er det viktig å se under panseret for å forstå selskapets forretningsmodell. Bedrifter bør bruke gjeld for å generere inntekter og utnytte sine eiendeler mest effektivt. Aksjonærer bør se avkastningen av investeringene sine enten ved kapitalvekst eller utbytteutbetaling

2. Forstå det grunnleggende rundt investering

Den enkleste måten å tape penger på mens du investerer er å ikke ta deg tid til å forstå det grunnleggende innen investering. Finansmarkedene utfører billioner av dollar i daglige transaksjoner; forståelig nok vil en fersk trader kunne bli skremt av mengden informasjon. Bruk av risikostyringsverktøy som stop loss og limitordre ved handel reduserer risikoen for å tape kapitalen din. Å vite om du skal investere i selve aksjen i stedet for en differansekontrakt (CFD) eller et spreadbet er noe du vil lære etter hvert som du blir kjent med markedene.

3. Velg din megler med omhu

Å velge riktig megler kan være forskjellen mellom å tjene eller tape på investeringene dine. Hvis meglergebyrene dine er for høye eller megleren krever skjulte gebyrer for handel, kan det hende du taper på ellers lønnsomme posisjoner på grunn av de høye gebyrene. Du bør også være kjent med meglerens alternativ for leverage, som lar deg låne midler fra megleren slik at du kan inngå større posisjoner. Leverage kan øke potensielle gevinster, så vel som tap. Noen meglere kan tilby leverage via instrumenter som differansekontrakter eller opsjoner, men vanligvis tilbyr de leverage på aksje- og valutahandel.

4. Bestem deg for hvor mye du vil investere

Når du skal bestemme deg for hvor mye du vil investere, er tommelfingerregelen at du kun skal investere din disponible inntekt. Disponibel inntekt refererer til den delen av inntekten din som gjenstår etter å ha dekket dine faste utgifter, som du kan bruke eller spare som du ønsker. Du bør altså kun investere penger du ikke trenger i nærmeste fremtid, og du bør absolutt ikke investere alle sparepengene dine.

5. Sett et mål for investeringen din

Investorer henvender seg til markedet av forskjellige grunner; noen vil kanskje reise på ferie, andre vil kanskje kjøpe drømmehuset sitt, mens noen kanskje vil pensjonere seg. En sikker ting er imidlertid at investorer henvender seg til markedet for samme formål: å tjene penger. Derfor bør det første trinnet i din karriere som trader alltid være å sette et mål for hva du ønsker å oppnå. Når du vet hvor mye penger du trenger å tjene og tidslinjen du har, kan du beregne hvor mye du bør investere hver måned for å nå målet ditt.

Oppsummering av Rolls-Royce-aksjer

I denne guiden har vi sett på historien til Rolls-Royce Holdings plc, hvordan selskapet tjener penger, og selskapets strategi for vekst. Vi tok også et dypdykk i selskapets grunnleggende forhold, og undersøkte selskapets P/E, EPS og utbytteavkastning. Vi diskuterte deretter hvor du kunne kjøpe Rolls-Royce-aksjer, og vi tilbød eksperthandelstips sammen med fem ting du bør vurdere når du skal kjøpe aksjen.

Før du begynner å handle, bør du ta deg tid til å gjøre gode undersøkelser rundt din potensielle investering. Undersøk aksjene du er interessert i, velg den beste megleren som passer dine mål og behov, og sørg for å bruke risikostyringsverktøyene dine. Å lese denne guiden var en utmerket måte å starte din handelsreise på.

For noen kan handel være skummelt, og det er forståelig. Ta deg tid til å lese tilleggsmateriale om investeringene dine og bli kjent med globale hendelser som kan påvirke handlene dine. Du kan også bruke mer tid på å bruke meglerens demokonto til du er komfortabel med å handle med ekte penger.

Alternative aksjer

Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...
Valeo logo
Valeo
VLEEF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Lyft logo
Lyft
LYFT
...
...
Abn Amro logo
Abn Amro
ABN
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. Selskaper er ikke juridisk forpliktet til å gi utbytte til aksjonærene. Styret i Rolls-Royce bestemte seg for å stanse den endelige utbytteutbetalingen i 2019 og den midlertidige utbytteutbetalingen i 2020 på grunn av usikkerheten i de makroøkonomiske utsiktene gitt nedgangen forårsaket av den globale pandemien.

 2. Rolls-Royce Holdings plc (ticker: RR) handles på London Stock Exchange. Tradere utenfor Storbritannia kan handle på LSE hvis megleren deres tillater tilgang til dette markedet. Tradere må også konvertere sin basisvaluta som USD til GBP før handel på LSE.

 3. En indeks er en portefølje av hypotetiske investeringsbeholdninger som viser bevegelsen til et segment av et marked eller markedet for øvrig. Eksempler på indekser er FTSE 100-indeksen, S&P 500-indeksen eller Euro STOXX 50-prisindeksen.

 4. Leverage er kapital lånt fra megleren din som du tilbakebetaler med litt rente i noen tilfeller. Leverage er et kraftig handelsverktøy som kan forsterke avkastningen på kapital, men hvis det misbrukes, kan det også forstørre tapene dine.

 5. Populære risikostyringsverktøy som er tilgjengelige for tradere er limitordre og stop-loss. En limitordre er en type ordre som kan brukes til å kjøpe eller selge en aksje til ønsket pris i stedet for til nåværende markedspris. Et stop-loss ligner på en limitordre ved at det utfører en salgsordre når verdipapiret når målprisen din. Disse risikostyringsverktøyene brukes for å redusere risikoen for tap.

 6. Fundamental analyse brukes til å bestemme den iboende verdien av en aksje ved å undersøke faktorer som selskapets økonomi og ledelsesstrategi. Teknisk analyse innebærer å undersøke trenden til det underliggende verdipapiret ved å vurdere faktorer som pris og handelsvolum. Noen investorer prøver å hevde at den ene typen analyse er bedre enn den andre, når de faktisk begge går sammen. Fundamental analyse forteller deg hva du skal investere i, og teknisk analyse forteller deg når du skal investere.