HomeAksjerKjøp Tryg
Start å handle med eToro

Hvordan kjøpe Tryg (TRYG)-aksjer i Norge 2022

Tryg (TGVSF)
...
24-timers endring
...
exchange
...
Forfatter: Emmanuel Ekwomadu Oppdatert: July 6, 2022

Tidligere TrygVesta, Tryg er et dansk multinasjonalt forsikringsselskap som tilbyr forsikringstjenester til privat- og bedriftskunder i nordiske land, inkludert Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det er morselskapet i Tryg-konsernet, som er den nest største forsikringsleverandøren i den skandinaviske regionen, og tilbyr alle typer forsikringsprodukter inkludert bil-, ulykkes-, reise-, motorsykler, kjæledyr-, helse-, eiendoms-, gruppelivs- og båtforsikringer.

Aksjen er notert på Nasdaq OMX Copenhagen. Denne guiden forteller deg hvordan du trygt kan kjøpe Tryg-aksjer, og hvorfor du kanskje ønsker å gjøre det, tatt i betraktning ulike grunnleggende faktorer.

Hvordan kjøpe TGVSF-aksjer med 5 enkle trinn

 1. 1
  Besøk eToro via lenken nedenfor og registrer deg ved å oppgi din informasjon i de påkrevde feltene.
 2. 2
  Oppgi din personinformasjon og svar på et enkelt spørreskjema for informasjonsårsaker.
 3. 3
  Trykk på "Innskudd", velg din foretrukne betalingsmetode og følg instruksjonene for å finansiere kontoen din.
 4. 4
  Søk etter din favorittaksje og se de viktigste detaljene. Når du er klar til å investere, trykker du på "Handle".
 5. 5
  Oppgi beløpet du ønsker å investere, og konfigurer handelen din for å kjøpe aksjen.

Alt du trenger å vite om Tryg

La oss bli nærmere kjent med Tryg ved å utforske selskapets historie, forretningsstrategi og hvordan det har prestert de siste årene.

Trygs Historie

TrygVesta ble dannet i 2002 gjennom fusjonen mellom Tryg Forsikring og Nordeas forsikringskonsern. Tryg Forsikring sporer imidlertid sin historie tilbake til 1731 da Kjøbenhavns Brandforsikring ble stiftet.

Den 14. oktober 2005 ble TrygVesta-aksjen notert på OMX Nordic Stock Exchange Copenhagen, og i desember ble den en del av OMXC20 Index — en indeks over de 20 mest omsatte aksjene på OMX Nordic Stock Exchange Copenhagen.

TrygVesta lanserte sin første svenske filial, Vesta Skadeförsäkring i juni 2006. I april 2009 fullførte den oppkjøpet av det svenske forsikringsselskapet Moderna Försäkringar, noe som gjorde Moderna til en del av TrygVesta. I august 2010 forenklet TrygVesta navnet til Tryg.

1. juni 2021 fullførte Tryg og det kanadiske forsikringsselskapet Intact Financial Corporation oppkjøpet av RSA Insurance Group. Intact beholder RSAs Canada og Storbritannia og internasjonale operasjoner og forpliktelser; Tryg beholder RSAs virksomhet i Sverige og Norge; og Intact og Tryg eier RSAs virksomhet i Dammark.

Hva er Trygs strategi?

Tryg og dets datterselskaper tilbyr forsikringsprodukter og tjenester til privat- og bedriftskunder, inkludert små og mellomstore bedrifter, i Danmark, Norge og Sverige. Markedsføringsstrategien inkluderer salg av produktene via kundesentre, Internett, franchisetakere, interesseorganisasjoner, tilknyttede agenter, bilforhandlere, eiendomsmeglere og forsikringsmeglere.

Selskapets bedriftsstrategi er basert på tre strategiske pilarer - bærekraftig forsikring, ansvarlig selskap og grønn arbeidsplass - og for hver strategisk pilar har den satt mål for overvåking av fremgang og måling av effekt.

Hvordan tjener Tryg penger?

Som med ethvert forsikringsselskap tjener Tryg penger på premiene de tar for sine forsikringsprodukter og tjenester, som inkluderer bil, hus, ulykke, reiser, motorsykler, kjæledyr, helse, eiendom, innbo, ansvar, transport, gruppeliv og båt forsikring, samt brann- og arbeidsskadeforsikring.

Selskapet organiserer sin virksomhet i fire segmenter: privat, kommersiell, industri og Sverige. Privatsegmentet selger forsikringsprodukter til privatpersoner i Danmark og Norge, mens det kommersielle segmentet selger til små og mellomstore bedrifter i samme land.

Industrisegmentet selger til industrikunder under varemerket Tryg i Danmark og Norge og Moderna-merket i Sverige. Sverige-segmentet, under merkenavnet Moderna, selger forsikringsprodukter til privatpersoner i Sverige.

Hvordan har Tryg prestert de siste årene?

Siden debuten i 2005 har aksjekursen mer enn firedoblet seg, dog ikke uten problemer underveis. Etter den første oppgangen mellom 2005 og 2007, falt aksjen jevnt og trutt frem til andre halvdel av 2011, da den startet sitt siste bullrun.

Aksjen steg raskt fra ca. DKK 50 til over DKK 169 mellom 2011 og 2015, før den gjorde en dyp tilbakegang til DKK 120 i 2016. Den steg deretter igjen, og nådde sin rekordhøye nivå på DKK 226,40 i 2019. Siden da aksjen har vært i en annen dyp tilbakegang og handlet sidelengs innenfor området 138-160 DKK.

Kilde: Yahoo! Finance

Fundamental analyse av Tryg

Fundamental analyse er en metode for å evaluere en aksje ved å studere selskapets virksomhet for å kjenne aksjens egenverdi. Det er mange faktorer som investorer vurderer når de vurderer en aksje ved hjelp av fundamental analyse, og noen av dem, som konsernledelse og goodwill, er ikke målbare. I denne veiledningen vil vi fokusere på de målbare økonomiske beregningene, som selskapets inntekter, fortjeneste per aksje, P/E-forhold, utbytteavkastning og kontantstrøm.

Trygs inntekter

Inntekter er det første elementet du ser øverst i en resultatregnskap. Det representerer mengden penger et selskap genererer fra salg av sine produkter eller tjenester før eventuelle kostnader er trukket fra.

Investorer liker å sammenligne inntektstallene med det for foregående kvartal eller et lignende kvartal i det foregående året for å vite om selskapet øker inntektene. Jo høyere inntektsvekst, jo bedre. For regnskapsåret 2020, som ble avsluttet 30. desember 2021, hadde Tryg en omsetning på 22,724 milliarder DKK. Dette representerer en vekst på 1,64% fra 2019-inntektene på 22,358 milliarder DKK.

Kilde: Yahoo! Finance

Trygs fortjeneste per aksje

Fortjeneste er overskuddet som er igjen for et selskap etter at alle driftskostnadene er trukket fra inntektene. Ved å dele nettooverskuddet (minus utbytte som utbetales til foretrukne aksjonærer) med antall utestående ordinære aksjer gir deg fortjeneste per aksje (EPS), som er det som bør bekymre deg som aksjonær.

EPS er beløpet et selskap tjente for hver utestående andel av sine ordinære aksjer i løpet av perioden under vurdering. Siden EPS er lett tilgjengelig på aksjemeglernes nettsteder eller andre finansnettsteder, trenger du ikke å beregne verdien selv. Trygs EPS for regnskapsåret 2020 er DKK 7,15.

Trygs P/E-forhold

Prisinntjeningsforholdet (P/E) er en finansiell beregning som brukes til å sammenligne et selskaps aksjekurs med fortjeneste per aksje. For å få verdien deler du selskapets nåværende aksjekurs med EPS. For eksempel, gitt Trygs aksjekurs på DKK 149.600 DKK og EPS på DKK 7,15, vil P/E-forholdet være ca. 20,92. Dette betyr at investorer er klare til å betale 20,92 DKK for hver danske krone Tryg tjener i overskudd.

Generelt, hvis et selskaps P/E-forhold er svært høyt, anser investorer aksjen som overvurdert, men de fortsetter fortsatt å kjøpe aksjen hvis de forventer større fortjeneste i fremtiden. Dette er grunnen til at PEG-forholdet, som også tar i betraktning forventet inntektsvekst, kan være en bedre beregning enn det enkle P/E-forholdet.

Trygs utbytteavkastning

Utbytte er utbetalinger fra selskaper til sine aksjonærer for å belønne dem for å investere i sine selskaper. Noen selskaper betaler utbytte kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Når som helst utbytte erklæres, stiger aksjekursen til eks-utbyttedatoen, og deretter synker den.

Utbytteavkastningen sammenligner det totale årlige utbyttet et selskap betaler med aksjekursen; det uttrykker utbyttet som en prosentandel av aksjekursen for å gi deg en ide om avkastningen. For eksempel utbetalte Tryg et samlet årlig utbytte på DKK 7,0 per aksje i regnskapsåret 2020. Gitt aksjekursen på DKK 149.600, vil utbytteavkastningen være 4,68%.

Trygs kontantstrøm

Kontantstrømoppstillingen er en av de tre regnskapene et selskap fører. Du kan finne den sammen med de andre regnskapene i finansdelen av selskapets informasjon på en meglers nettside eller noen av de store finansnettstedene.

Når du analyserer kontantstrømoppstillingen, bør interessen din være på tallet for fri kontantstrøm, som viser mengden kontanter og kontantekvivalenter et selskap har igjen etter å ha tatt seg av store utgifter, som lokaler, utstyr og andre kostnader som er nødvendige for drive sin virksomhet. Det er de frie kontantene som forteller deg hvor mye penger selskapet har for å betale utbytte eller finansiere utvidelsesprosjekter.

I Trygs kontantstrømoppstilling for regnskapsåret 2020 nedenfor kan du se at selskapet hadde om lag 3,9 milliarder DKK i frie kontanter per 30. desember 2020.

Kilde: Yahoo! Finance

Hvorfor kjøpe Tryg-aksjer?

Tryg er Danmarks forsikringskonsern nr. 1 og nest størst i hele Norden. Selskapet har en lang historie med forretningssuksess i Danmark som strekker seg over 300 år. Å overleve og trives så lenge viser et selskap som kontinuerlig tilpasser seg de skiftende behovene til ulike generasjoner. Den fortsetter å ekspandere og vokse ved å gjøre kloke oppkjøp.

Dette er de tre viktigste grunnene til at du kanskje vil kjøpe Tryg-aksjer:

 1. Tryg har eksistert og trives i mange år

 2. Selskapet fortsetter å vokse og kjøpe opp gode virksomheter

 3. Det har en lang historie med å betale utbytte

Eksperttips om kjøp av Tryg-aksjer

Siden midten av 2020 har aksjen handlet sidelengs innenfor et lite intervall — mellom DKK 138 og DKK 160. Det er to måter å handle denne aksjen på: du kan handle innenfor intervallet, i så fall venter du med å kjøpe på lavpunktet i intervallet og selge ved det øverste punktet, eller du venter på at aksjen bryter gjennom den øvre grensen av intervallet og utnytte momentumet.
- Emmanuel Ekwomadu
Kjøp Tryg-aksjer i dag!

5 ting du bør vurdere før du kjøper Tryg-aksjen

Du må vurdere disse fem faktorene før du kjøper aksjer:

1. Forstå selskapet

Før du investerer pengene dine i aksjer, sørg for at du forstår selskapet og dets produkter eller tjenester. Mens noen erfarne investorer som Peter Lynch foreslår at du bør investere i selskaper hvis produkter og tjenester du bruker selv, er det ikke nok hvis du ser bort fra de økonomiske fundamentale faktorene. At du bruker et selskaps produkter eller tjenester gjør det ikke automatisk til en god investering. Finn ut hvordan selskapet tjener penger, vekstplanene og historikken til ledergruppen.

2. Forstå det grunnleggende innen investering

Du må først lære det grunnleggende om å investere før du investerer pengene dine i aksjer. Dette vil hjelpe deg å redusere sjansene for å gjøre en feil og tape pengene dine. Lær om risikostyring, pengestyring og diversifisering. Mens risikostyring og pengestyring hjelper deg å kontrollere hvor mye du taper hvis markedet går mot din posisjon, handler diversifisering om å spre risikoen din på flere aksjer eller til og med aktivaklasser.

3. Velg din megler med omhu

Å velge riktig megler er avgjørende for din investeringsreise. Se etter en megler som tar lave provisjonsgebyrer og tilbyr intuitive handelsplattformer og apper. Men viktigst av alt, megleren må være lisensiert av finanstilsynsmyndigheten i ditt bostedsland for å sikre sikkerheten til pengene dine; den lar deg også dra nytte av enhver økonomisk kompensasjonsordning i ditt land hvis megleren blir insolvent.

Andre faktorer du bør vurdere før du velger en megler inkluderer støttede ordretyper, betalingsmåter, kundestøtte, leverte handelsverktøy og utdannings- og forskningsverktøy.

4. Bestem hvor mye du vil investere

Sørg for at du ikke investerer mer enn du har råd til å tape. Bruk kun din disponible inntekt, ikke pengene du trenger for å betale regninger. Som nybegynner bør du unngå å bruke innflytelse før du får nok erfaring - innflytelse kan forsterke tapene dine.

Når du har spart opp penger til å investere, bestemmer du prosentandelen av kapitalen du vil allokere til én aksje. Du bør også finne ut hvordan du vil investere pengene – mens du kan investere et engangsbeløp på en gang, kan det være lurt å øve på dollar cost avergaing, og skalere gradvis. Dollar cost average-atrategien hjelper deg å bruke markedsvolatilitet til din fordel.

5. Sett et mål for investeringen din

Du må ha et investeringsmål. Dette kan veilede investeringsbeslutningen din og hjelper deg å finne ut hvor lenge du ønsker å beholde investeringen. Om du for eksempel ønsker å investere for å spare til pensjon, kan det være lurt å selge når du når en bestemt alder. Skal du spare til egen bolig bør du selge når du har nok egenkapital til å kjøpe drømmeboligen.

Oppsummering av kjøp av Tryg-aksjer

Tryg er et dansk multinasjonalt forsikringsselskap som tilbyr forsikringstjenester til privat- og bedriftskunder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det kan være lurt å investere i denne aksjen hvis du vil ha regelmessig inntekt fra utbytte. Aksjen kan kjøpes fra enhver aksjemegler med tilgang til Nasdaq OMX Copenhagen.

Hvis du er klar til å investere i Tryg-aksjer akkurat nå, må du registrere deg for en aksjemeglers aksjehandelskonto, finne Tryg i den kategoriserte aksjelisten, og legge inn en ordre om å kjøpe til en notert pris (en markedsordre) eller maksimumsprisen du er villig til å betale (en limitordre).

Hvis du ikke er klar til å investere akkurat helt enda, kan du fortsette å lese våre andre guider for å få mer kunnskap om investering. Du kan også starte med "papirhandel" ved å bruke en aksjemeglers demokonto for å lære hvordan markedet fungerer.

Alternative aksjer

Rolls-Royce logo
Rolls-Royce
RR
...
...
Post Italiane logo
Post Italiane
PITAF
...
...
Vestas logo
Vestas
VWSYF
...
...
Netflix logo
Netflix
NFLX
...
...
ThyssenKrupp logo
ThyssenKrupp
TYEKF
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. Bærekraftig forsikring refererer til en strategisk tilnærming et forsikringsselskap kan ta i bruk. Det innebærer å utføre alle aktiviteter i forsikringsverdikjeden, inkludert interaksjoner med interessenter, på en ansvarlig og fremtidsrettet måte. Det innebærer også å identifisere, vurdere, administrere og overvåke risikoer og muligheter knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige spørsmål.

 2. Dette er en type livsforsikring der en enkelt kontrakt dekker en hel gruppe mennesker. I de fleste tilfeller er forsikringseieren en arbeidsgiver, en institusjon eller en enhet (for eksempel en arbeidsorganisasjon), så forsikringen dekker de ansatte eller medlemmene av gruppen.

 3. En fusjon er en avtale mellom to selskaper om å danne et nytt selskap. Det er flere grunner til at selskaper slår seg sammen, men de vanlige er å utvide en bedrifts geografiske rekkevidde, ta markedsandeler eller utvide seg til nye segmenter. Til syvende og sist handler det om å øke aksjonærverdien.

 4. En stop-loss-ordre er en ventende ordre du legger inn hos en megler for å selge (hvis du har en lang posisjon) eller kjøpe (hvis du har en kort posisjon) en aksje når prisen når et visst nivå mot posisjonen din. Du kan bruke den til å holde tapet ditt til et beløp du er villig til å tape når markedet beveger seg ugunstig i ditt fravær.

 5. En etterfølgende stopp er en automatisert stop-loss-ordre som beveger seg sammen med prisen når den beveger seg i en gunstig retning. Selv om ordren beveger seg sammen med prisen når den beveger seg i en gunstig retning, forblir den på det siste nivået den kom til når prisen reverserer og stenger handelen din når prisen treffer den.

 6. Du kan gjøre dette manuelt ved å flytte stop-loss-ordren din for å låse inn fortjeneste når prisen beveger seg i din favør. Et bedre alternativ er å bruke en etterfølgende stoppordre som er automatisert og beveger seg sammen med prisen når den beveger seg i en gunstig retning (med avstanden du setter bort fra gjeldende prisnivå).